Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

Els 4 intangibles d’un procés de selecció.

1 March, 2016

Aspectes clau que tenen en compte els headhunters.

magnifying glass in hand, a businessman

Els Headhunters, o caçatalents en català, són part inseparable d’un procés de selecció de mig i alt nivell. La quantitat ingent de candidats que s’inscriuen a un procés de selecció de personal al nostre país, així com la gestió de les dades aparellades al mateix per part de les empreses contractants, fa que les grans companyies es suportin en consultors externs que els ajudin a prendre la decisió adequada de contractació.

Però quins són els 3 aspectes més valorats per part d’un Headhunter en un procés de selecció de personal?

En essència els Headhunters, com qualsevol altre treball de consultoria, s’ocupen de planificar, definir, coordinar i executar tot procés de selecció, a fi de garantir i legitimar la presa de decisió final de contractació. Per a això i més enllà dels aspectes objectius, tangibles i fàcilment mesurables, prenen en compte aspectes intangibles com el llenguatge no verbal, la postura corporal, la forma de donar la mà, l’actitud, capacitats i personalitat del candidat, així com l’adequació del mateix a la cultura de l’empresa, aspectes que adquireixen especial rellevància en empreses amb una marcada cultura corporativa.

Un altre dels aspectes clau i més buscats en els llocs de direcció, és especialment l’energia, la intensitat, la capacitat de resolució de problemes, així com la capacitat i càrrega de treball. Es busquen principalment persones capaces d’il•luminar, guiar i transmetre passió i emoció a tota l’organització i equip de treball, cosa difícil d’aconseguir si no es disposa de l’actitud adequada.

Finalment cal posar de manifest que els Headhunters valoren molt positivament les persones i professionals que tenen gran versatilitat i capacitat d’adaptació al canvi, a diferents situacions i ambients de treball. En aquest context, realitzar activitats esportives afegeix un plus, perquè aquestes pràctiques permeten predir les capacitats dels candidats per dur a terme les seves tasques sota pressió mental i física.

Selección de personal flexible

En conclusió per tant, caldrà que més enllà de comprovar si els coneixements, experiències, idiomes, titulacions, etc. del candidat són els necessaris per ocupar el lloc de Treball, tenir en compte 4 grans intangibles: el llenguatge no verbal i tota la gesticulació associada a aquest, l’energia, intensitat i capacitat de resolució de problemes, així com la capacitat d’adaptació al canvi i a noves situacions del directiu a contractar, juntament amb l’adequació del treballador a la cultura corporativa de l’empresa contractant. Avaluar correctament aquests aspectes serà la clau per disposar dels treballadors adequats que ens permetin arribar als objectius empresarials marcats.

Sobre l'autor:

Communication and Marketing Manager comunicacion@etalentum.com https://www.linkedin.com/in/montse-corderas-espona-03b0b599/

Els comentaris estan bloquejats.