Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

El volum de contractacions de personal augmenta a nivell mundial

8 March, 2016

Davant d’aquesta situació la qualificació dels professionals adquireix especial rellevància.

El volum de contractacions augmenta a nivell mundial per primera vegada en quatre anys, tot i i que la incertesa en la confiança dels alts directius de l’eurozona podria produir un canvi en les prioritats de contractació de les empreses europees. Aquest increment de contractació fa que les empreses hagin de fer un esforç per captar candidats altament qualificats per les seves organitzacions.

En aquest sentit i segons un estudi realitzat per Linkedin, els aspectes més rellevants a nivell mundial en un procés de selecció de personal, són per ordre d’importància, els que a continuació es mostren en el gràfic adjunt:

FOTO 0

Les prioritats són diferents si comparem les petites i mitjanes empreses (PIMES) de les grans empreses multinacionals, com es pot apreciar en el gràfic que s’adjunta a continuació:

foto 1

Con s’aprecia en el gràfic anterior, la PIME tendeix molt més a prioritzar en la selecció la qualificació del candidat i la qualitat del procés, i en contrapartida, les grans empreses prioritzen incentivar la diversitat en la selecció de personal. No obstant l’anterior, la competència i la remuneració segueixen essent els majors obstacles per a captar candidats de qualitat, el que obliga als professionals de la selecció a aplicar intel•ligència i tecnologia en els processos de selecció, que garanteixin la correcta gestió de la ingent quantitat de dades d’un procés d’aquestes característiques, agilitzin i escurcin eln temps del mateix.

És per aquest motiu que cobren importància les empreses de selecció que suporten els seus processos en noves tecnologies que aportin valor i nova informació dels candidats avaluats, així com velocitat al procés de selecció, aspecte de vital importància per a les empreses d’avui. Les empreses que siguin capaçes de conjugar aquests factors en els seus processos de selecció, seran les que obtinguin els millors candidats i en conseqüència milloraran la seva competitivitat i resultats a mig i llarg termini.

Sobre l'autor:

Communication and Marketing Manager comunicacion@etalentum.com https://www.linkedin.com/in/montse-corderas-espona-03b0b599/

Els comentaris estan bloquejats.