Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

Arxiu de l'autor: DAVID

rss feed Facebook Google Plus LinkedIn

Web de l'autor

Tens preparada a la teva empresa per al nou Reglament de Protecció de Dades?

19 February, 2018
Tens preparada a la teva empresa per al nou Reglament de Protecció de Dades?

Etalentum Selecció l’informa que a partir del 24 de maig, serà d’obligat compliment que totes les empreses i entitats que tracten amb informació personal o sensible tinguin designat a un delegat de protecció de dades. Per a moltes companyies es tracta d’una figura laboral essencial, ja que el reglament general de protecció de dades (RGPD) […]

Llegir més »

5 Passos per ser un reclutador social

15 February, 2016
5 Passos per ser un reclutador social

Els processos de selecció de personal s’han anat professionalitzant i han canviat per complet en els últims anys. Avui en dia les xarxes socials ens permeten una interconnexió molt alta i per aquest motiu volem explicar el camí per convertir-se un reclutador social: Nivell 1: Inicial (Només alguna selecció de personal) En aquesta primera etapa, […]

Llegir més »

Selecció de personal Online, què tenim de tenir en compte ?

4 February, 2016
Selecció de personal Online, què tenim de tenir en compte ?

  La majoria de les seleccions de l’actualitat ja es realitzen de forma Online. Abans de contractar a una persona és tenen que tenir en compte diversos factors, empreses com Etalentum Selecció, han professionalitzat l’Online Recruitment per assegurar que els perfils són els adequats per la nostra empresa. Alguns dels factors per realitzar un bon procés de selecció de personal son: 1. Publicar l’oferta de feina en els portals […]

Llegir més »

Subvencio per a la contractació de personal

22 January, 2016 0 Comentaris
Subvencio per a la contractació de personal

El Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), en el marc del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupació, ha publicat una línia d’ajuts per promoure la contractació laboral en el marc de Projectes de Investigació industrial, de Desenvolupament experimental o Estudis de viabilitat previs, a fi d’afavorir la carrera professional dels investigadors i […]

Llegir més »

Empreses Europees busquen talent a Espanya

13 July, 2015 0 Comentaris
Empreses Europees busquen talent a Espanya

Més de 200 llocs de treball d’alt nivell a cobrir en els pròxims 2 mesos L’empresa Etalentum ha tancat un important acord de col·laboració amb l’empresa EPSN WORKFORCE SPAIN, per realitzar més de 200 processos de selecció de professionals d’alt nivell per Gran Bretanya i Holanda. Les posicions a cobrir es centren bàsicament en els sectors IT, Comunicacions i Sanitat. […]

Llegir més »

És segur un altre tipus de finançament?

19 June, 2015 0 Comentaris
És segur un altre tipus de finançament?

Les empreses europees reben aproximadament el 80% del finançament a través de bancs i el 20% restant, mitjançant l’emissió de títols, mentre que les xifres als EUA, a grans trets s’inverteixen. Per apropar-nos a la seva situació, la Comissió Europea s’ha fixat com a objectiu integrar els diferents mercats de capitals europeus i desenvolupar-los plenament […]

Llegir més »

La polarització d’ocupació a Espanya

19 June, 2015 0 Comentaris
La polarització d’ocupació a Espanya

La pèrdua progressiva de llocs de treball als sectors amb salaris mitjans és coneguda com a “polarització de l’ocupació”. A Espanya, el percentatge d’ocupats en aquests sectors era del 29,3% el 2008, en relació amb el 23,0% de l’any passat (2014). Com a contrapartida, durant aquest període es va incrementar el pes d’ocupació a la […]

Llegir més »

La reactivació econòmica anima la contractació a Espanya

3 June, 2015 0 Comentaris
La reactivació econòmica anima la contractació a Espanya

L’empresa Escuma Telecom S.L., amb seu a Barcelona, crearà més de 100 llocs de treball aquest any 2015 Vic-Barcelona, a 3 de juny de 2015. L’empresa Etalentum ha tancat un acord de col.laboració amb l’empresa Escuma Telecom S.L., per realitzar més de 100 processos de selecció de professionals per a les seves oficines a Barcelona. […]

Llegir més »

Errors habituals en la selecció de personal

28 May, 2015 0 Comentaris
Errors habituals en la selecció de personal

Contractar als professionals adequats és indispensable per qualsevol negoci, però sobretot per les petites i mitjanes empreses. Per tant, escollir a la persona adequada és essencial per l’èxit de l’organització; una mala decisió no només esdevindrà una pèrdua de temps i diners, sinó que afectarà els altres empleats de l’empresa. Els experts quantifiquen que una mala selecció […]

Llegir més »

Com conservar els treballadors amb talent?

26 May, 2015 0 Comentaris
Com conservar els treballadors amb talent?

Cada vegada és més difícil per les empreses atraure personal qualificat i es quedi motivat dins de la teva empresa. El talent dels professionals és un recurs escàs, que s’ha de saber buscar, captar i sense cap mena de dubte, retenir. Empreses dedicades a la selecció de personal com Etalentum, realitzen aquestes seleccions per tu. […]

Llegir més »