Tens preparada la teva empresa per al nou Reglament de Protecció de Dades?

per Etalentum
Publicat: Última modificació el

Etalentum Selecció l’informa que a partir del 24 de maig, serà d’obligat compliment que totes les empreses i entitats que tracten amb informació personal o sensible tinguin designat a un delegat de protecció de dades.

Per a moltes companyies es tracta d’una figura laboral essencial, ja que el reglament general de protecció de dades (RGPD) insisteix en la seva obligatorietat per a totes les empreses, entitats i organismes públics que realitzin una observació sistemàtica a persones o que tractin habitualment amb dades sensibles.

Quines habilitats ha de tenir un delegat de protecció de dades?

L’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) detalla el perfil del professional que ha de cobrir el lloc de DPD. Les competències que ha de tenir la persona adequada són:

 • Demanar informació per determinar les activitats de tractament.

 • Analitzar i comprovar la conformitat de les activitats de tractament.

 • Informar, assessorar i emetre recomanacions a l’encarregat del tractament.

 • Assessorar en l’aplicació del principi de la protecció de dades per disseny i per defecte.

 • Aconsellar si és oportú o no dur a terme una avaluació d’impacte de protecció de dades i quina metodologia s’ha de seguir en efectuar una valoració d’aquest tipus.

 • Ser capaç de recaptar informació per supervisar el registre de les operacions de tractament.

 • Centrar els seus esforços en les qüestions que presentin més riscos.

Quins requisits ha de complir un DPD?

Segons l’AEPD, un delegat de protecció de dades també han de tenir un dels següents requisits:

 • Justificar 5 anys d’una experiència professional en projectes o activitats relacionades amb les funcions d’un DPD.

 • Demostrar 3 anys d’experiència en projectes o activitats relacionades amb les funcions d’un DPD i una formació mínima reconeguda de 60 hores.

 • Acreditar 2 anys d’experiència en projectes o activitats relacionades amb les funcions d’un DPD i una formació reconeguda mínima de 100 hores.

 • Justificar una formació mínima reconeguda de 180 hores en relació amb les matèries incloses en el programa del text elaborat per l’AEPD.

En el cas que els candidats que aspiren a ser delegats de protecció de dades no reuneixin els requisits, podran presentar mèrits que sumaran punts a la seva experiència laboral i personal:

 • Formació universitària específica o complementària en protecció de dades o privacitat, segons l’Espai Europeu d’Educació Superior.

 • Curs en protecció de dades o privacitat o treball de fi de carrera.

 • Pràctiques en empreses en temes de protecció de dades o privacitat.

 • Experiència laboral. Funcions específiques en assumptes de privacitat en un lloc de treball durant un any.

A menys de 100 dies perquè s’implanti la normativa, Etalentum Selecció, especialistes en reclutament i selecció de personal online està a la teva disposició per trobar als millors candidats de DPD. Comptem amb les eines i una àrea específica per a aquest tipus de candidatures. Només has de contactar amb una de les nostres oficines de selecció de personal a Vic, Barcelona, ​​Girona, Madrid East, Madrid WestSabadell, Múrcia i Elx. No ho deixis per a l’últim moment!

Publicacions relacionades