La Importància de Contractar un Headhunter

per Anna Tañà

En el dinàmic i competitiu món empresarial actual, atreure i retenir el millor talent és crucial per a l’èxit sostenible de qualsevol organització. Les grans empreses, en particular, enfronten desafiaments únics en aquest aspecte a causa de la seva escala, complexitat i necessitats específiques. Una estratègia clau per abordar aquests desafiaments és la contractació d’un headhunter. Aquest article aprofundeix en les raons tècniques i els beneficis de comptar amb els serveis d’un headhunter en una gran empresa.

1. Accés a Talent d’Alta Qualitat i Difícil d’Aconseguir

Un dels principals beneficis d’emprar un headhunter és la seva capacitat per accedir a una xarxa àmplia i diversa de candidats d’alta qualitat. Els headhunters sovint tenen connexions establertes amb professionals d’alt nivell que no estan buscant feina activament i, per tant, no responen a anuncis de treball tradicionals. Segons un estudi de LinkedIn, el 70% de la força laboral global es compon de candidats passius que no estan buscant feina activament, però que podrien estar oberts a noves oportunitats si se’ls presenta l’oferta adequada.

2. Reducció del Temps de Contractació

El procés de contractació pot ser llarg i laboriós, especialment quan es tracta de llocs de treball d’alta jerarquia. Els headhunters, amb la seva experiència i recursos, poden accelerar significativament aquest procés. Un informe de Glassdoor suggereix que el temps mitjà per contractar per a llocs de treball de direcció pot ser de fins a 68 dies. Un headhunter pot reduir aquest temps filtrant i seleccionant candidats de manera més eficient, presentant només aquells que compleixen estrictament amb els requisits del lloc i de la cultura organitzacional.

3. Avaluació Exhaustiva de Candidats

Els headhunters empren tècniques avançades d’avaluació i selecció de candidats que van més enllà de les entrevistes tradicionals. Utilitzen avaluacions psicomètriques, anàlisis de competències i verificació exhaustiva d’antecedents. Segons un estudi de la Society for Human Resource Management (SHRM), les empreses que utilitzen aquestes tècniques avançades tenen un 36% més de probabilitat de seleccionar el candidat adequat en comparació amb les que no ho fan.

4. Coneixement Especialitzat del Mercat i la Indústria

Els headhunters sovint es especialitzen en indústries específiques, cosa que els permet tenir un coneixement profund del mercat laboral, les tendències salarials i les competències demandades. Aquest coneixement especialitzat és invaluable per a les grans empreses que busquen contractar per a rols altament tècnics o estratègics. Per exemple, un headhunter especialitzat en tecnologia pot proporcionar informació actualitzada sobre les habilitats més demandades en el sector i assessorar sobre les estratègies de retenció més efectives.

5. Confidencialitat i Discreció

Per a rols d’alta direcció, la confidencialitat és crucial. Els headhunters gestionen el procés de manera discreta, cosa que és especialment important quan una empresa no vol que la seva competència o els seus empleats sàpiguen que estan buscant un nou executiu. A més, els candidats d’alt nivell també valoren la discreció, cosa que fa que estiguin més disposats a considerar oportunitats presentades per un headhunter.

6. Alineació Estratègica amb els Objectius de l’Empresa

Els headhunters no només busquen omplir una vacant; busquen entendre la visió, missió i cultura de l’empresa per trobar candidats que no només tinguin les habilitats necessàries, sinó que també siguin un bon ajust cultural i estratègic. Aquest enfocament holístic assegura que els nous empleats no només contribueixin amb les seves competències tècniques, sinó que també s’alineïn amb els objectius a llarg termini de l’empresa.

7. Retorn de la Inversió (ROI)

Encara que contractar un headhunter implica un cost, el retorn d’aquesta inversió pot ser significatiu. Un estudi de McKinsey & Company mostra que els líders d’alt rendiment poden generar un augment del 20-40% en la productivitat i fins a un 50% en el rendiment financer en comparació amb els líders mitjans. Per tant, invertir en la contractació d’un headhunter pot traduir-se en beneficis financers substancials a llarg termini.

Conclusió

En resum, els headhunters ofereixen un valor significatiu per a les grans empreses a través de la seva capacitat per accedir a talent d’alta qualitat, reduir el temps de contractació, avaluar candidats de manera exhaustiva, proporcionar coneixement especialitzat, mantenir la confidencialitat i alinear les contractacions amb els objectius estratègics de l’empresa. Tot i els costos associats, els beneficis i el retorn de la inversió que ofereixen els fan una eina indispensable en l’arsenal de recursos humans de qualsevol gran organització.

 

Publicacions relacionades