Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

Beneficis de subcontractar la selecció de personal

26 February, 2018

OFDYT80Avui en dia, una cosa tan elemental com la selecció de personal es pot convertir en una de les tasques més complexes que un departament pugui afrontar, començant per la primera classificació. I és que els canvis en el mercat, la situació econòmica que portem arrossegant en els últims anys i la multitud de possibilitats educatives que se’ns ofereixen, incideixen directament i negativament en aquests tràmits.

Elements a destacar en la selecció de personal

Quan una empresa busca cobrir algun lloc concret, el primer problema que es troba és la quantitat ingent d’aspirants que rep. Una quantitat que es veu reduïda segons aquesta vacant puja en importància i exigències, encara que no per això suposa una tasca menys intensa, ja que quan augmenta la rellevància del lloc, també ho fan els “ornaments” en els perfils dels aspirants.

Un altre detall important, sobretot si estem parlant d’empleats rellevants, és conèixer a fons el tipus de persona idònia que busquem i les característiques que podrien beneficiar a l’empresa, per exemple les seves competències digitals o la seva experiència anterior. El bagatge del qual la nostra empresa podria nodrir-se i la resposta que més ens interessa a tots: “què és el que tu podries aportar a aquesta empresa?”.

Beneficis de subcontractar la selecció de personal

L’externalització de processos (outsourcing) no deixa d’augmentar i gaudeix de molt bona premsa, pel que val la pena plantejar-se per què són tantes empreses les que prefereixen subcontractar certs serveis com la selecció de candidats.

Entre els seus avantatges principals cal destacar la reducció del temps, cosa que afecta directament al departament de RR. HH., ja que dins de les seves tasques habituals ha de fer front a aquesta nova tasca per a la qual probablement no estigui preparat.

Un altre detall és la capacitat que una empresa externa, dedicada en exclusiva a la tasca, pot proporcionar pel que fa als perfils dels aspirants. Pensa que un headhunter o reclutador disposa de l’experiència, coneix els canals i disposa de les eines necessàries per aportar-te aquest tipus de personal amb un alt valor per a la teva empresa.

D’altra banda, disposar d’una vacant sol suposar una pèrdua d’ingressos, a més del cost de les gestions necessàries per a cobrir-la, cosa que es veuria directament beneficiat per aquesta subcontractació. A més, una empresa amb experiència en el sector podria reduir considerablement el període en què aquesta vacant romangui sense cobrir-se.

No cal dir que si alliberem a l’empresa d’aquesta tasca, els empleats poden seguir dedicant-se a cobrir les necessitats que repercuteixen directament en el balanç de resultats.

D’altra banda, una empresa d’outsourcing tindrà professionals centrats en cada detall que tu com a client puguis apreciar de la seva tasca, oferint-te un major control que si ho fessis tu mateix. A més, la seva visió com a agent extern a la teva organització et pot oferir imparcialitat, però també recomanacions estratègiques que millorin el perfil que tractes de localitzar.

Com veus, tot i que no són aquests tots els beneficis, segur que podràs formar-te una idea clara dels conceptes bàsics i els avantatges que aporten les empreses externes i especialitzades en selecció de personal.

Sobre l'autor:

Els comentaris estan bloquejats.