Les competències digitals, claus en la selecció de personal

per Etalentum
Publicat: Última modificació el
Etalentum selecciona por internet empleos de calidad

Etalentum selecciona por internet empleos de calidad

Les competències digitals són una de les competències dels professionals més valorades avui en dia, al costat del saber treballar en equip i tenir habilitats comunicatives, entre d’altres. Segons Montse Guitert, directora del programa de Competències Digitals de la UOC, les competències digitals que les empreses de selecció de personal demanen són les següents:

  • Cerca i selecció crítica de la informació a la xarxa. Fer servir eficientment el potencial de la xarxa per a cercar i recuperar de manera crítica la informació digital.
  • Tractament i elaboració de la informació digital. Crear i editar continguts digitals en diferents formats aplicant el mitjà més adequat a cada cas.
  • Presentació i difusió de la informació a la xarxa. Presentar i difondre continguts digitals a la xarxa de manera eficaç emprant els canals digitals més adequats.
  • Tecnologia digital. Conèixer i identificar les tecnologies digitals més adequades per a dur a terme tasques i resoldre problemes.
  • Planificació de l’estudi i treball en línia. Estratègies d’organització del temps aprofitant el potencial de les tecnologies digitals per a estudiar i treballar de manera asíncrona.
  • Comunicació i col·laboració a la xarxa. Aplicar els llenguatges i les estratègies adequats per a comunicar-se i col·laborar en xarxa de manera efectiva seleccionant les eines més adequades.
  • Actitud digital. Mostrar una actitud ètica, tenint cura de la identitat i la reputació digitals, aplicant principis de seguretat a la xarxa i coneixent la legislació vigent a internet.
  • Treball en equip en xarxa. Interactuar i col·laborar de forma activa amb altres persones en la consecució d’objectius comuns i amb la finalitat d’assolir fites superiors a les que s’assolirien a nivell individual fent ús d’eines col·laboratives en línia.

Segons l’article, amb aquestes competències digitals els professionals “adquireixen coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització” que es requereixen quan s’utilitzen i s’apliquen les TIC i els mitjans digitals per “comunicar-se, gestionar i analitzar la informació, per crear i compartir continguts, per aprendre  i construir coneixement de manera crítica, creativa, autònoma i flexible, així com per treballar en equip en xarxa”, explica l’experta.

Les competències digitals són transversals i «necessàries per a qualsevol professió en el món actual», explica Guitert. Per tant, «cada cop serà més difícil» que persones que no siguin competents digitals «tinguin possibilitats de formar part» del mercat laboral, conclou Guitert.

Informació extreta de:

https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2017/018-treballador-sxxi.html

 

Publicacions relacionades