Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

L’e-commerce, líder en conciliació

21 July, 2017

El sector online és el que més aposta per polítiques de conciliació, el que compta amb major presència femenina entre les seves plantilles i amb més dones en càrrecs directius. I és que el tipus de política de l’e-commerce afavoreix a la conciliació entre la vida laboral i la familiar. És a dir, és més fàcil tenir flexibilitat laboral amb uns horaris i condicions laborals òptims pel treballador.

En aquest sentit, i en relació als càrrecs directius en l’àmbit de l’e-commerce, les dades constaten que un 12% dels CEO són dones, xifra que suposa un 7% més que en les empreses de la resta de sectors, de les quals un 21% són dones que exerceixen de directores en funcions.

La conciliació entre la vida personal i la familiar contribueix a una societat més igualitària, amb uns processos de selecció de personalSelecció de personal Girona que garanteixin les mateixes oportunitats i drets per a tothom.

Sobre l'autor:

Communication and Marketing Manager comunicacion@etalentum.com https://www.linkedin.com/in/montse-corderas-espona-03b0b599/

Els comentaris estan bloquejats.