No perdi les bonificacions per formació de l’any 2016

per Etalentum
Publicat: Última modificació el

Broker losing money
El 31 de desembre finalitza el termini per realitzar els cursos de formació bonificats. Les empreses disposen anualment d’un ajut econòmic, que es concedeix mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social, per a la formació del seu personal, tal com recull l’Ordre TAS / 37/2008, del 16 de gener (BOE de 22 de gener de 2008). La vigència d’aquestes ajudes econòmiques és anual i no acumulable, és a dir, si no s’utilitza abans que finalitzi l’any, l’empresa perd el dret d’aquesta bonificació anual. Si encara no ha fet servir la seva ajuda aquest any, no deixi passar l’oportunitat de formar el seu personal de forma edecuada, ja que farà que la seva empresa sigui més competitiva i estigui més ben preparada per afrontar els reptes del futur.

Publicacions relacionades