Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

L’actitud és clau per ser contractat

19 setembre, 2016

Business people shaking hands with their future patner in their office

Encertar en un procés de selecció de personal és clau per al desenvolupament empresarial. Per a això la majoria d’empreses valoren aspectes relacionats amb les competències i l’actitud del candidat, per sobre d’aspectes com els estudis i coneixements adquirits.
Són molts els factors i aspectes a tenir en compte en aquest sentit, però alguns d’ells destaquen per sobre dels altres.

En aquest article pretenem mostrar els aspectes més rellevants a tenir en compte en un procés de selecció de personal, com a guia bàsica per afrontar el procés amb èxit.

Què busquen les empreses que seleccionen?
En termes generals, el que busquen les empreses actualment són persones motivades, lluitadores, compromeses i entusiastes, amb actitud proactiva i amb ganes d’aprendre i créixer professionalment per sobre de tot. És cert que, les habilitats i els coneixements són molt importants però, no oblidem, que els coneixements s’aprenen i les habilitats s’adquireixen amb l’experiència.

Com ens podem preparar per a un procés de selecció de personal?
És important afrontar un procés de selecció de personal amb naturalitat, sense nerviosisme, però també és cert que és important preparar la nostra entrevista personal. És important informar-se exhaustivament sobre l’empresa amb la qual tindrem la nostra primera entrevista personal, la seva activitat, línies de negoci, notícies recents, etc., així com conèixer el tipus d’empresa amb la qual anem a entrevistar-nos, la seva cultura d’empresa, els seus valors , la seva missió, la posició laboral que pretenen cobrir, les funcions a exercir, la dependència i persones a càrrec, si n’hi ha.

Quins aspectes destacar en l’entrevista personal?
En primer lloc és fonamental la introducció, emmarcant el nostre perfil personal, la trajectòria professional, explicant en profunditat el desenvolupament professional, així com els canvis en la nostra carrera professional. En aquest sentit explicar el perquè dels canvis és capital; moltes empreses es pregunten per l’estabilitat del candidat, ja que el cost d’una nova formació és altíssim i això fa que sigui un dels principals motius de rebuig. A continuació és convenient explicar detalladament les motivacions personals, projectes actuals i de futur, per tot seguit ressaltar les nostres principals competències i punts forts.

Concloent recomanem realitzar l’entrevista amb naturalitat, franquesa, realitat, ressaltant aquells punts forts i fins i tot fent notar algunes de les nostres debilitats, per tal de fer creïble el nostre perfil professional. Les empreses rebutgen els perfils poc clars o aquells que pretenen mostrar el que no són.

Sobre l'autor:

Communication and Marketing Manager comunicacion@etalentum.com https://www.linkedin.com/in/montse-corderas-espona-03b0b599/

Els comentaris estan bloquejats.