Com l’anàlisi de dades pot ajudar a la captació de talent

per Anna Tañà

La gestió dels recursos humans ha canviat molt en els últims anys i la tecnologia ha revolucionat la forma de treballar. Etalentum és una empresa que té la innovació al seu ADN. Fa 2 anys ja vam crear, de forma pionera, un robot basat en un sofisticat sistema d’Intel·ligència Artificial (IA) capaç de gestionar milions de dades amb molta rapidesa i reduint el risc dels descarts automatitzats dels programaris Applicant Tracking System (ATS) del mercat.

El nostre sistema és una eina capaç de gestionar, emmagatzemar, interpretar i donar resposta a una gran quantitat de contingut gràcies a una sofisticada combinació d’algoritmes que apliquen Intel·ligència Artificial i sistema d’anàlisi del Big Data i Business Intelligence. És capaç d’extreure les competències més rellevants de cada candidat i etiquetar de forma individual cada oferta de treball, cosa que no poden fer amb el mateix nivell de precisió altres cercadors convencionals.

Però l’ús de tota aquesta tecnologia mai no ha de portar a substituir la feina que realitzen els professionals dels recursos humans, tant els que estan a les pròpies empreses com els que estan a la consultoria externa, als quals considerem indispensables per poder dur a terme processos de selecció de qualitat i personalitzats.

Doncs bé, per a què serveix llavors la tecnologia? L’anàlisi de dades serveix per definir patrons dels millors professionals ja que permet identificar quines característiques, habilitats o experiències tenen els candidats que han tingut èxit en rols similars. També permet millores en els canals de reclutament ja que possibilita saber quins estan atreient als candidats més qualificats. Es poden utilitzar mètriques com el nombre de sol·licitants que es converteixen en empleats, el temps mitjà de contractació o la qualitat dels aspirants al lloc.

En l’anàlisi de dades també cal pensar en què no només s’ha de treballar amb macrodades sinó que és un valor en alça treballar amb informació de proximitat. Coneixe-la dóna un valor diferencial al mercat i aquesta només s’aconsegueix estant en el territori.

D’altra banda, gràcies a la tecnologia es pot realitzar un anàlisi predictiu per identificar quins factors estan relacionats amb la rotació de personal en una empresa. Això permet prendre mesures preventives, com oferir oportunitats de desenvolupament, reconeixement o ajustos en la compensació.

La tecnologia també és important en l’avaluació del rendiment post-contractació: les dades permeten avaluar el rendiment dels nous empleats i determinar si els teus processos de reclutament han identificat adequadament els millors talents. A més de poder identificar àrees de millora en la integració i desenvolupament de nous empleats. En aquest mateix sentit, la tecnologia també ens serveix per realitzar anàlisis periòdics que ens permetin identificar àrees de millora.

Publicacions relacionades