Aconseguir l’estat ideal de l’employer branding

per Anna Tañà

El concepte d'”employer branding” s’ha convertit en una pedra angular per a les empreses que busquen atreure i retenir talent excepcional. L’employer branding, o marca empleadora, es refereix a la percepció que tenen els empleats actuals i potencials sobre una empresa com a empleador. Des de l’ambient de treball fins a la cultura organitzacional i les oportunitats de creixement professional, cada aspecte d’una empresa contribueix a la seva marca empleadora. Aconseguir l’estat ideal en aquest aspecte no només impulsa la capacitat de reclutament i retenció, sinó que també reforça la reputació de l’empresa i la seva capacitat per competir en el mercat.

Comprensió de l’Employer Branding:

L’estat ideal de l’employer branding es basa en una profunda comprensió de la identitat i els valors de l’empresa. Això implica una avaluació honesta de la cultura organitzacional, la missió i visió de l’empresa, així com les expectatives i necessitats dels seus empleats. Una marca empleadora sòlida es construeix sobre l’autenticitat i la coherència entre el que l’empresa promet i el que realment ofereix als seus empleats.

Cultura Organitzacional i Ambient de Treball:

Una cultura organitzacional positiva i un ambient de treball saludable són components essencials de l’employer branding. Els empleats desitgen sentir-se valorats, recolzats i motivats en la seva feina diària. Això implica fomentar la diversitat i inclusió, promoure el benestar físic i emocional, i proporcionar oportunitats de desenvolupament professional. Les empreses que prioritzen el cuidat dels seus empleats no només atreuen talent excepcional, sinó que també fomenten la lleialtat i el compromís a llarg termini.

Comunicació i Transparència:

La comunicació clara i transparent juga un paper fonamental en la construcció i manteniment d’una marca empleadora sòlida. Els empleats valoren l’honestitat i l’obertura per part de la direcció. Això implica proporcionar retroalimentació regular, compartir informació sobre la direcció i objectius de l’empresa, i proporcionar claredat sobre les expectatives i oportunitats de creixement. La transparència fomenta la confiança i el sentiment de pertinença entre els empleats, la qual cosa, al seu torn, reforça l’employer branding de l’empresa.

Reconeixement i Recompensa:

El reconeixement i la recompensa són eines poderoses per reforçar l’employer branding. Els empleats desitgen sentir-se valorats i reconeguts per les seves contribucions. Això pot incloure des de elogis i reconeixements públics fins a programes d’incentius i oportunitats de desenvolupament professional. Les empreses que valoren i premien el rendiment excepcional cultiven una cultura d’excel·lència i motivació, la qual cosa atreu talents de nivell alt i reforça la seva reputació com a empleador de elecció.

Adaptació Continua:

Aconseguir l’estat ideal de l’employer branding és un procés continu i evolutiu. Les empreses han d’estar disposades a adaptar-se i millorar constantment en funció de les necessitats canviant dels seus empleats i del mercat laboral. Això implica escoltar activament les opinions i suggeriments dels empleats, realitzar ajustaments segons la retroalimentació rebuda i mantenir-se al corrent de les tendències i millors pràctiques en matèria de gestió del talent.

En resum, l’estat ideal de l’employer branding és aquell en què una empresa és percebuda com un empleador atractiu, valorat i respectat pels seus empleats i pel mercat en general. En prioritzar una cultura organitzacional positiva, una comunicació clara i transparent, el reconeixement i la recompensa, i l’adaptació continua, les empreses poden reforçar la seva marca empleadora i posicionarse com a empleadors d’elecció en un mercat laboral altament competitiu.

Publicacions relacionades