7 consells per a un onboarding efectiu de nous talents

per Anna Tañà

El procés d’integració de nous talents, també conegut com a onboarding, és una etapa crucial en la gestió de recursos humans. No es tracta només de presentar al nou empleat als seus companys de treball, sinó de garantir que se sentin benvinguts, capacitats i llestos per contribuir des del primer dia. Aquí, presentem set consells per fer que el teu procés d’onboarding sigui efectiu i memorable.

  1. Personalització des del principi: Cada nou talent té les seves pròpies habilitats, experiències i expectatives. Per tant, personalitzar el procés d’onboarding segons les necessitats individuals de cada empleat és fonamental. Realitza una enquesta prèvia per comprendre les seves expectatives i dissenyar un pla d’integració que s’adapti a les seves necessitats específiques.

  2. Crear una cultura de benvinguda: Des del primer dia, fes que el nou talent se senti part de la família. Organitza una reunió de benvinguda on els líders i companys d’equip compartiran la cultura de l’empresa, els valors fonamentals i les expectatives. Fomentar un ambient acollidor des del principi promou un sentiment de pertinença i compromís.

  3. Proporcionar una formació completa: La formació adequada és clau per al èxit a llarg termini del nou empleat. Ofereix sessions de formació ben estructurades que abordin tant els aspectes tècnics del lloc com la cultura organitzacional. A més, assigna un mentor o tutor que pugui guiar el nou talent durant les seves primeres setmanes a l’empresa.

  4. Establir objectius clars i assolibles: Ajuda al nou talent a establir objectius clars i assolibles des del principi. Aquests objectius no només han d’estar alineats amb els objectius de l’empresa, sinó també adaptats a les habilitats i aspiracions de l’empleat. Proporcionar un camí clar cap a l’èxit ajuda a mantenir la motivació i el compromís a llarg termini.

  5. Fomentar la connexió social: La integració no es tracta només d’aprendre noves habilitats, sinó també de construir relacions sòlides amb els companys de treball. Organitza activitats socials fora de l’horari laboral, com ara dinars grups o esdeveniments esportius, per fomentar la camaraderia i reforçar els llaços entre els membres de l’equip.

  6. Obtenir retroalimentació constant: El procés d’onboarding no acaba després d’unes poques setmanes; és un procés continu. Sol·licita retroalimentació regularment per avaluar l’eficàcia del procés d’integració i fer ajustos segons sigui necessari. Escoltar les opinions i experiències del nou talent pot ajudar a identificar àrees de millora i garantir una integració exitosa a llarg termini.

  7. Celebrar fites i assoliments: Reconeix i celebra les fites i assoliments del nou talent al llarg del seu procés d’integració. Sigui assolir objectius específics, completar amb èxit la formació o contribuir de manera significativa a un projecte, reconèixer aquests assoliments reforça el sentiment d’èxit i pertinença de l’empleat.

Un procés d’onboarding efectiu és fonamental per maximitzar el potencial dels nous talents i garantir el seu èxit a llarg termini a l’empresa. Al personalitzar el procés, crear una cultura de benvinguda, proporcionar formació completa, establir objectius clars, fomentar la connexió social, obtenir retroalimentació constant i celebrar fites i assoliments, pots assegurar-te que els teus nous empleats s’integrin de manera efectiva i es converteixin en actius valuosos per a la teva organització.

Publicacions relacionades