Subscribe via RSS Feed Google plus Etalentum LinkedIn Etalentum Youtube Etalentum

5 passos per ser un reclutador social

15 febrer, 2016

Recruitment Spain

Els processos de selecció de personal s’han anat professionalitzant i han canviat per complet en els últims anys. Avui en dia les xarxes socials ens permeten una interconnexió molt alta i per aquest motiu volem explicar el camí per convertir-se un reclutador social:

Nivell 1: Inicial (Només alguna selecció de personal)

En aquesta primera etapa, les posicions es treballen a mesura que són sol·licitades. Les companyies depenen en gran mesura de les peticions de treball i la seva web no està optimitzada per fer cerques mòbils. Estan utilitzant tecnologia obsoleta de seguiment de candidats, o fins i tot eines bàsiques com fulls de càlcul i correus electrònics. l’adquisició de talent és una cosa totalment residual.

El compromís social és de baix a dalt i dirigit per persones que tenen passió pels mitjans de comunicació social. Un exemple d’això podria ser un reclutat que realitza publicació de llocs de treball o la recerca de canals socials per als candidats a través del seu compte personal.

Nivell 2: Repetició

Les empreses que han assolit aquest nivell de maduresa, han desenvolupat una millor interpretació de la importància d’adquisició de talent i gestió dels mitjans socials. Els reclutadors poden començar a construir canals de talent treballant més de prop amb els directors de recursos humans i gerents de l’empresa.

La creació de valor és encara limitada a la capacitat de difondre missatges corporatius per atreure candidats. El compromís amb les parts interessades externes està en les seves primeres etapes. Les necessitats tecnològiques es fan més evidents, però els sistemes veritablement integrats no estan encara en ús. Un exemple podria incloure una organització que publica manualment actualitzacions de la companyia i els llocs de treball a una pàgina d’empresa a LinkedIn, o twittejant actualitzacions de la companyia i els llocs de treball en un compte de l’empresa oficial de Twitter.

Nivell 3: Definit

En aquest nivell, l’adopció de les xarxes socials s’estén a la col·laboració massiva i es converteix en una part de la cultura. El compromís social comença a materialitzar-se a través d’aquestes xarxes internes i externes. Els reclutadors prenen un paper important en el cultiu i la formalització de la marca del treballador, i comença a alimentar a les seves comunitats de talent. Gestionar i veure l’impacte positiu d’aquest tipus de campanyes de reclutament social i començar a collir els beneficis d’aquestes sinèrgies.

En permetre que aquest tipus de col·laboració a través de tots els nivells i mitjançant la captura i la posada en acció dels coneixements resultants, les organitzacions poden realment començar a donar-se compte el valor demostrable del canvi social.

Nivell 4: Gestionat

Assolir el nivell 4 requereix més de tota l’empresa, gestionat amb tecnologia i estratègies multiplataforma, combinat amb unes relacions externes i internes més forts. Els gerents comencen a donar suport als canvis de forma proactiva en recursos humans i ho veuen com un avantatge competitiu d’aprovisionament en la comunicació social, marca de l’empleat. Els programes de reclutament estan al seu lloc i funcionant de manera eficient així com els canals de gestió de talent són profitosos i en creixement.

Els encarregats que contracten ara han de donar sentit a les dades obtingudes d’aquests programes per tal d’ajustar les seves estratègies de participació social per obtenir un major impacte. Els rendiments comencen a ser formalitzats i supervisats.

Nivell 5: Òptim

El nivell més alt de reclutament social és la capacitat d’utilitzar grans volums de dades per optimitzar els resultats de negoci. Els exemples inclouen l’anàlisi de proveïment d’idees i persones analítiques per determinar els problemes de reclutament a llarg termini i anticipar-se als canvis en la força de treball. Llocs web en temps real i d’anàlisi de les mètriques socials estan impulsant l’estratègia del màrqueting per al talent.

Sobre l'autor:

Els comentaris estan bloquejats.